NIEUWS NIEUWS NIEUWS

We brengen het nu officieel naar buiten! Een groepje van oud pages hebben het initiatief genomen om een heuse dames groep op te richten, onder de vleugels van de Cavalieren. Zojuist hebben zij dit groots gepresenteerd tijdens de pronkzitting.

Ben jij 18 jaar of ouder meld je aan bij een van deze dames!

Het bestuur en de senatoren van c.v. de Cavalieren heten de Beekse Robijntjes van harte welkom! We gaan er samen mooie feesten van maken!