Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG Wet)

[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text]

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Die wet verplicht ook ons om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.
Op zich is dat niet echt nieuw, want dat hebben we altijd al gedaan.

Wij zijn een vereniging die opgericht is om mensen te vermaken, speciaal in de carnavalstijd, met name met een carnavalsoptocht en een paar gezellige middagen/avonden.

Die activiteiten zijn in de loop der jaren uitgebreid met o.a. Jeugdcarnaval, een carnavalskrant en ook een eigen website.

De nieuwe wet is een Europese wet die komt in plaats van de oude wetten die eerst per land golden, dus in heel Europa voortaan dezelfde regels voor de persoonsgegevens.

De vernieuwing gaat vooral over de digitale gegevens die we allemaal verspreiden via website of social media, maar ook de persoonsgegevens die wij delen met stukjes in onze carnavalskrant, die o.a. ook op onze website staat.

Behalve dit is onze website vooral gevuld met foto’s van het hele carnavalsgebeuren, van carnaval op school, Prins- en Prinsverkiezing/verschijning, optochten en carnavalsfeesten. Naast een stukje opbouw en geschiedenis zijn die foto’s de hoofdreden van bestaan van onze website.

Het is natuurlijk ondoenlijk iedereen om toestemming te vragen voor het maken en publiceren van al deze foto’s, waarvan de meesten vallen onder de “vrije nieuwsgaring” waarvoor niet eens toestemming nodig is.
Mocht u toch foto’s of andere persoonsgegevens op onze website of in de carnavalskrant zien waar u het niet mee eens bent, bent u natuurlijk altijd vrij daar bezwaar tegen te maken (bv. via de knop “contact”).

Verder verwerken wij geen persoonsgegevens behalve de namen, (mail-)adressen en telefoonnummers van onze leden, van de contacten met collega-clubs en van de adverteerders in onze carnavalskrant.
Persoonsgegevens verkopen of anderszins exploiteren is voor ons niet aan de orde,

we bewaren ze alleen om te kunnen communiceren met onze leden en met onze collega’s van de andere carnavalsverenigingen in onze regio.

Heeft u nog vragen bezoek: Website Autoriteit Persoonsgegevens

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]