Boerenbruiloft

Kort uitgelegd is het een nagespeelde trouwerij, althans dat is het nu. De meeste boeren rond 1800 hadden het niet zo breed, zij leefde vaak in armoede. Door de boerenbevolking werd er dan naar een manier gezocht naar een reden tot vreugd, tot het hebben van plezier en tot het houden van een feest. Met name voorafgaand aan een lange periode van vasten, een periode waarin ze het toch al moeilijk zouden krijgen. Deze manier werd gevonden in het houden van een huwelijk, een ‘Boeren Huwelijk’. Hiermee werden twee vliegen in één klap gevangen, er kon namelijk feest gevierd worden in de dagen dat ze toch al feest vierden en er was een huwelijk. Door deze twee samen te voegen, scheelde dat natuurlijk ook veel geld.

Deze Boerenbruiloft-feesten waren vroeger de meest gezellige feesten die er toen bestonden. Maar de Boerenbruiloft was eigenlijk dus ontstaan uit pure armoede. Tegenwoordig worden twee mensen in het onecht verbonden op de zaterdag voor carnaval. Onecht is dat er eigenlijk een boerenbruiloft wordt nagespeeld (ze trouwen dus niet echt). Op deze dag begint de Boerenbruiloft in Beek – Ubbergen met optocht verzorgd door KNA-Galm door het dorp richting ‘t Spijker, waarbij de families van de bruid en bruidegom en de mensen die een kaartje hebben weten te bemachtigen aanwezig zijn en het (carnavals)levensverhaal vertellen. Waar het nephuwelijk plaatsvindt en als afsluiting is er dan een boerenbruiloftreceptie. De receptie is gewoon een feest ter ere van het boerenbruidspaar.